Individutveckling

Coaching, ledarskap & ledarstil

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Det grundläggande inom ledarskap

Fokuserat Ledarskap

Utvecklingsprogram som tar ett helhetsgrepp på ledarskapet. Ledarskap handlar i mycket stor utsträckning om att kunna ¨leda sig själv¨ i alla situationer.

Hur går det till?

Fokuserat Ledarskap belyser ingående viktiga ledarskapsaspekter och deltagaren ges tillfälle att reflektera över dessa i sin egen arbets- och livssituation. Det handlar om att styra själv, att inte låta omständigheterna göra det. Att genom ökad medvetenhet använda sin valfrihet till egen utveckling, som vi alla begåvats med. Alla har potential att bli starkare och öka glädjen i att leda sig själv.

Programmet innehåller 9 träffar och deltagaren tränar sitt ledarskap genom att omsätta sina insikter i konkret handling.

  ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Privacy Policy.

  Fördjupning av ditt ledarskap

  Att våga är att vinna

  En fördjupning i några av de viktigaste aspekterna av ledarskapet.

  Du får möjligheten att reflektera över vikten av att tänka visionärt och vad det betyder för medarbetaren, ledaren och företaget att det är samstämmighet i värderingar och värdesystem.

  Hur går det till?

  Att våga är att vinna ger viktiga, fördjupade insikter, inspiration och tips om hur man kan anpassa sig till den föränderliga värld vi lever i, hur man blir mer motiverad och produktiv i sitt arbete och privatliv. Individuell anpassning av den personliga utvecklingen har varit ledord också för programmet Att Våga är att Vinna. Detta är en av nycklarna till framgång.

  Vi diskuterar också hur man bäst kan anpassa sitt ledarskap till nya sätt att bygga och leda team, hur man kan tillämpa alla nya kommunikationsmetoder för att effektivt nå fram till omgivningen och hur man som ledare skapar trygghet i organisationen.

  Programmet innehåller 9 träffar och deltagaren tränar sitt ledarskap genom att omsätta sina insikter i konkret handling.

   ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Privacy Policy.

   Utvärdera din ledarstil

   Management i Fokus

   När du utvecklar och stärker ditt ledarskap gentemot medarbetare och i organisationen som helhet, ökar förutsättningarna för höjd motivation och arbetsglädje. Energi och effektivitet ökar och det blir lättare att nå bättre resultat, genom att energiförluster på grund av missförstånd och konflikter undviks.

   Hur går det till?

   Management i Fokus belyser ingående viktiga ledarskapsaspekter och du som deltagare ges tillfälle att reflektera över dessa i din egen livssituation i individuella coachingmöten.

   Utvecklingsprogrammet består av åtta avsnitt med sammanfattande artiklar om erkända och framgångsskapande ledarprinciper, utvecklade av skickliga specialister och forskare. Programmet innehåller också självtester som har till syfte att klarlägga och bekräfta den egna ledarprofilen, liksom verktyg för egen reflektion och målsättning som ligger till grund för samtalen med din ledarutvecklare.

    ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Privacy Policy.

    Nyfiken på hur du kan utveckla mer?

    Teamutveckling

    TEAMBAROMETERN, WORKSHOPS & GRUPPCOACHING

    Personbedömning

    DISC & ENNEAGRAM

    Låt oss kontakta dig

     Jag godkänner**

     ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.