Talk of the town

När jag ser tillbaka på tiden och min Coach Susanne blir jag varm i hjärtat

Katti Razavi, Senior Consultant

”Ibland vänder livet och tar sig oväntade vägar och…

Jag tappade riktningen i mitt.
Jag kände mig besviken, uppgiven och tappade bort mig själv.
Jag som alltid varit en driftig, intelligent och tänkande individ.”

”Jag behövde någon med perspektiv, ett proffs som ser helheten och hjälpte mig att hjälpa mig själv.
Jag hade ett privilegium att i min närhet ha tillgång till en sådan person och bad om hjälp.

Tillsammans med Susanne gick vi igenom delar av mitt liv. Tittade på det som varit, nutid och framåt.

Fick verktyg och hemarbete som öppnade mina ögon, mitt beteende, gav mig perspektiv, hjälpte mig att se vad jag kunde göra annorlunda, se mitt ansvar, vad var min del i det som skedde? Vad kan jag göra skillnad? Hur vill jag leva mitt liv?

När jag ser tillbaka på tiden och min Coach Susanne blir jag varm i hjärtat.
Jag fick verktyg att använda då när allt var kaos, och som fortfarande hjälper mig när livet utmanar.

Tack Susanne för all din hjälp och för att du är en Professionell Coach, klok och sympatisk.
Jag skulle inte tveka en sekund att be om hjälp igen om jag behöver den.”

Idéer kommer till liv

Margit Ström, egen företagare

”Av och till kan det vara bra som egen företagare att tala med en Coach.
Det spänner ut perspektiv, skapar insikter och gör att idéer kommer till liv.
Förändring är utveckling och det känner jag att Susanne hjälpte till och bidrog med.”

Idag känner jag mig mer klarsynt

Annika Hedlin, företagsledare Labanskolan Frisärskola i Uppsala

”Efter 10 år som företagsledare kände jag att jag hade fastnat. Flera personalförändringar inom organisationen gjorde att jag inte visste hur jag skulle komma vidare eller vad som var viktigt för att utveckla verksamheten. Jag gick Fokuserat ledarskap där personliga möten förbereddes med litteraturläsning.

”Under dessa möten fick jag under trygga former reflektera kring mig själv som ledare och fick insikt om hur organisationen kunde utvecklas – och därmed vilka sidor hos mig som ledare som behövde utvecklas för att uppnå det. Anette har ett äkta engagemang, en positiv attityd som smittar och en förmåga att ge precis de utmaningar jag behövde för att komma vidare. Idag känner jag mig mer klarsynt över mig själv som ledare, och när det kommer tillfällen då jag känner mig vilsen sitter Anette på min axel och peppar.

Vår organisation var också i behov av att komma igång med ett värdegrundsarbete. Arbetet sattes igång med stöd av Anette som också funnits vid vår sida hela tiden – men som även hållit i workshops och uppföljningar. Dessa tillfällen har varit mycket uppskattade av all personal, men även av mig som företagsledare då jag ser vilken kraft det är i att i grupp både peppas och utmanas för verksamhetens bästa. Ovärderligt.”

Full av energi och självförtroende

Mia Sigfridsson, bitr. rektor Labanskolan

”Att gå utbildningen ”Ny som chef” har för mig varit en fantastisk resa i hur jag ska utveckla mitt ledarskap. Jag har fått stor insikt i vem jag är och hur och varför jag reagerar i olika situationer.
Jag har fått verktyg att använda både för struktur i mitt administrativa arbete men även för att gå in i olika situationer och för att lyfta andra på ett bra sätt.”

”Jag har i utbildningen ”Ny som chef” blivit utmanad och pushad för att bli en bra ledare, och efter varje tillfälle har jag gått ifrån full av energi och självförtroende.
Kan varmt rekommendera denna utbildning.”

Let’s talk!

Låt oss kontakta dig

    Jag godkänner**

    ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.