Personbedömning

DISC & Enneagrammet

Vi hjälper dig att hitta rätt!

DISC

Med hjälp av DISC och ThomasSystemet gör vi det möjligt för arbetsgivare att förstå, förverkliga och utveckla sina medarbetares fulla potential.

Hur går det till?

I samarbete med Thomas International tillhandahåller vi verktyg som möjliggör för företagsledare att modifiera sina gruppers och individers prestationer – vilket ger en omedelbar effekt på er organisation.

Vi ger dig insikt om dina medarbetare – vad som motiverar dem, deras styrkor och begränsningar och deras potential. Och vi säkerställer en hög träffsäkerhet i alla dina medarbetarrelaterade beslut.

Vi arbetar både individuellt och med grupper.

  ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig. Se hela Privacy Policy.

  Enneagrammet

  Enneagrammet är en psykologisk modell som tar sin utgångspunkt i våra drivkrafter, hur vi möter det som händer och hur vi motiveras. Den beskriver nio olika sätt att förhålla sig till livet, med styrkor och skuggsidor.

  Hur går det till?

  Varje individ får genom test och coaching hitta sin enneagramtyp.

  Vi får en kartläggning över typernas förhållningssätt till sig själva, till det som händer och till sina medmänniskor. Varje typ beskrivs utifrån den strategi typen valt att möta livets påfrestningar med, de värderingar och övertygelser som är gemensamma för typen och de likartade reaktioner man visar upp i livets olika skiften.

  Modellen ger specifika råd om hur utvecklingsvägen kan te sig för varje typ. Vi kan dessutom lära oss mycket från andra enneagramtyper. Det vi själva behöver utveckla finner vi ofta hos någon annan typ. Genom att ta till sig förhållningssätt vi själva saknar kan vi växa både som individer och som medmänniskor.

  Vi arbetar både individuellt och med grupper.

   ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig. Se hela Privacy Policy.

   Nyfiken på hur du kan utveckla mer?

   Teamutveckling

   TEAMBAROMETERN, WORKSHOPS & GRUPPCOACHING

   Individutveckling

   Coaching, LEDARSKAP & LEDARSTIL

   Låt oss kontakta dig

    Jag godkänner**

    ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.