Bokningsvillkor

Bokning

Bokning av de öppna kurserna sker på Think & Do hemsida i anslutning till informationen om respektive kurs.

Bekräftelse

Efter din anmälan får du en bekräftelse via e-post. Anmälan till kursen är bindande då du fått din bekräftelse ifrån oss.

Kallelse

Ca 2 veckor innan kursstart får du en kallelse per e-post med bekräftelse på tid, plats och praktisk information.

Ombokning

Fram till 3 veckor innan kursstart är du fri att omboka din plats till annan kurs. Vid förhinder kan platsen överlåtas till någon annan person från samma organisation, om detta meddelas minst tre dagar innan kursstart.

Avbokning

Fram till 4 veckor innan kursstart kan du avboka din plats utan kostnad. Vid avbokning 2-4 veckor innan kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid mindre än 2 veckor innan kursstart är avbokning inte längre möjlig och ni debiteras då hela kursavgiften. Avbokning sker skriftligt per e-post.

Inställd kurs

Om vi skulle behöva ställa in p.g.a. force majeure, erbjuds du ett annat kurstillfälle eller du får hela kursavgiften åter.

Vid sjukdom

Har du inte möjlighet att närvara p.g.a. sjukdom. Så bokar vi gärna in dig på nästa kurs. Ingen återbetalning av kursavgiften. Vid sjukdom kan platsen överlåtas till någon annan person från samma organisation.

Fakturering

Kursavgiften faktureras tidigast 40 dagar före kursstart, och senast 20 dagar före kursstart. Betalningsvillkor är 20 dagar.