Teamutveckling

Teambarometern, workshops & gruppcoaching

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Företagsanpassat

Med utgångspunkt i din organisations aktuella situation och problemställning, sätter vi ihop och för ändamålet ett helt och hållet anpassat program.

Hur går det till?

Tillsammans diskuterar vi teamets utmaningar och formulerar ett önskat läge. För att nå bästa resultat och skapa framgångsrik gruppdynamik genomförs dessa i form av workshops där deltagarna är aktiva och gemensamt tar fram svar och planer.
Inte sällan görs en grundläggande analys med hjälp av våra verktyg.

Exempel på vanliga teman är attitydutveckling, värdegrund, kommunikation samt motivation. Energin och effektiviteten ökar och målen blir lättare att nå.

  ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig. Se hela Privacy Policy.

  Teambarometern

  Är ett diagnostiskt verktyg som ställer diagnos på just ert teamarbete samt stimulerar till nödvändiga förändringar för att bli ett vinnande lag.

  Hur går det till?

  Alla deltagarna svarar på ett antal frågor som identifierar och ställer diagnos inom ett antal viktiga områden. Utifrån resultat genomförs de åtgärder som krävs för att teamet ska samverka och nå nya höjder i att bli ett vinnande lag. Huvudsyftet är att accelerera utveckling till högpresterande nivåer genom samsyn.

   ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig. Se hela Privacy Policy.

   Nyfiken på hur du kan utveckla mer?

   Individutveckling

   Coaching, LEDARSKAP & LEDARSTIL

   Personbedömning

   DISC & ENNEAGRAM

   Låt oss kontakta dig

    Jag godkänner**

    ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.