Utveckling

Coaching, teamutveckling, individutveckling och personbedömning

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Teamutveckling

Att förstå och ta till vara på olika kompetenser är en styrka som bidrar till att skapa dynamiska team.

En gemensam vision, värdegrund och tydliga mål skapar trygghet och ansvarskänsla. När ett team är självgående ökar motivation och produktivitet. Genom gemensamma framgångar byggs det kollektiva självförtroendet och ju mer vi lyckas desto mer kan vi åstadkomma.

Individutveckling

När individen tror på sig själv kan den frigöra sina möjligheter och maximera sina prestationer.

Vi coachar våra kunder i att se sina styrkor för att optimera dem och utmanar med värme till nya insikter och aha-upplevelser. En viktig del av vår metodik är att kunden tränar sig fram till de mål och resultat som vill uppnås. Tillsammans utvecklar vi möjlighetsintriktade attityder i syfte att må bra och nå mål.

Personbedömning

Gläds åt den du är

Om varje individ får förmånen att tydliggöra sina inre drivkrafter och beteenden kan den utöva sitt självledarskap på ett mer tillfredställande medvetet plan. Att öka sin självinsikt på det personliga planet ger förutsättningar för att leda och samarbeta med andra på ett effektivare sätt.

Med större förståelse för varandras olikheter skapar vi en vänligare, roligare och varmare värld. Det någon upplever som negativt hos sig själv är en positiv egenskap för någon annan och något som behövs för att samarbete ska fungera och resultat ska nås. När en grupp av människor får kunskap och gemensamt språk skapas förutsättningar för dynamiska team.

Det finns ett flertal olika system och psykologiska modeller, och vi har valt att arbeta med DISC och Enneagrammet. Dom skiljer sig åt och beroende på syftet och förutsättningar hjälper vi våra kunder att hitta rätt modell.

Låt oss kontakta dig

    Jag godkänner**

    ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.